Wydawca treści Wydawca treści

WPŁYW BOBRA EUROPEJSKIEGO NA EKOSYSTEMY

W Nadleśnictwie Srokowo kumuluje się największa liczebność bobra oraz największe szkody w całej RDLP w Olsztynie. To tu bóbr swą działalnością zagraża istnieniu lasu powodując zalania, podtopienia oraz obumarcie drzewostanu.