Wydawca treści Wydawca treści

SZKODY O ZWIERZYNY

Od kilku lat w Nadleśnictwie Srokowo pomimo realizacji rocznych planów łowiecki oraz systematycznego zwiększenia pozyskania zwierzyny obserwuje się istotne szkody w naszych drzewostanach, które zagrażają istnieniu i trwałości lasu.