Nadleśnictwo Srokowo Nadleśnictwo Srokowo

Siedziba Nadleśnictwo Srokowo
Nadleśnictwo Srokowo
89 753 40 43
89 753 42 61

ul. Leśna 1

11-420 Srokowo

Nadleśniczy
Zenon Piotrowicz
89 753 40 43
Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej
Artur Kurek
89 753 40 43
Zastępca Nadleśniczego ds. promocji, turystyki i edukacji
Sebastian Trapik
89 741 00 31
Główny Księgowy
Barbara Wójcik
89 753 40 43
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Paderewski
89 753 40 43

Dział Gospodarki Leśnej

Sebastian Pietrzak
Specjalista ds. zagospodarowania
Tel.: 89 753 47 05
Piotr Dziadoń
Specjalista ds. urządzania lasu
Tel.: 89 753 47 05
Andrzej Kujawa
Specjalista ds. pozyskania drewna
Tel.: 89 753 45 50
Irena Dziadoń
Specjalista ds. ochrony lasu
Tel.: 89 753 47 05
Marianna Horba
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: 89 753 47 98
Paweł Stypik
Specjalista ds. użytkowania
Tel.: 89 753 40 70

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Gasinowicz
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 753 47 98
Monika Olejnik
Referent ds. płac i ZUS
Tel.: 89 753 47 98
Lucyna Gąsiorek-Stypik
Księgowa
Tel.: 89 753 47 98

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Tomasz Wołejszo
Sekretarz
Tel.: 89 753 40 29
Zdzisław Horba
Specjalista ds. dróg i melioracji
Tel.: 89 753 40 29
Halina Rogala
Referent ds. transportu i administracji
Tel.: 89 753 40 29

Stanowisko ds. Pracowniczych

Jolanta Kowalska
Referent ds. pracowniczych
Tel.: 89 753 40 43

Posterunek Straży Leśnej

Artur Kuczyński
Komendant straży leśnej
Tel.: 89 753 45 13
Stanisław Rutkowski
strażnik leśny
Tel.: 89 753 45 13