Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Srokowo
Nadleśnictwo Srokowo
89 753 40 43
89 753 42 61

ul. Leśna 1

11-420 Srokowo

Nadleśniczy
Zenon Piotrowicz
89 753 40 43
Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej
Artur Kurek
89 753 40 43
Zastępca Nadleśniczego ds. promocji, turystyki i edukacji
Sebastian Trapik
89 741 00 31
Główny Księgowy
Lucyna Gąsiorek - Stypik
89 753 40 43
Inżynier Nadzoru
Paweł Stypik
89 753 40 43

Dział Gospodarki Leśnej

Sebastian Pietrzak
Specjalista ds. zagospodarowania
Phone number: 89 753 47 05
Piotr Dziadoń
Specjalista ds. urządzania lasu
Phone number: 89 753 47 05
Andrzej Kujawa
Specjalista ds. pozyskania drewna
Phone number: 89 753 45 50
Irena Dziadoń
Specjalista ds. ochrony lasu
Phone number: 89 753 47 05
Marianna Horba
Specjalista ds. obrotu drewnem
Phone number: 89 753 47 98
Marek Wawer
Specjalista ds. użytkowania
Phone number: 89 753 40 70

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Gasinowicz
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 89 753 47 98
Iwona Turko
Referent ds. płac i ZUS
Phone number: 89 753 47 98
Agnieszka Bachowska - Dęby
Księgowa
Phone number: 89 753 47 98

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Tomasz Wołejszo
Sekretarz
Phone number: 89 753 40 29
Krzysztof Paderewski
Specjalista ds. infrastruktury leśnej
Phone number: 89 753 40 29
Halina Rogala
Referent ds. transportu i administracji
Phone number: 89 753 40 29

Stanowisko ds. Pracowniczych

Monika Olejnik
Referent ds. pracowniczych
Phone number: 89 753 40 43

Posterunek Straży Leśnej

Artur Kuczyński
Komendant straży leśnej
Phone number: 89 753 45 13
Stanisław Rutkowski
strażnik leśny
Phone number: 89 753 45 13