Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg na dzierżawę restauracji w Wilczym Szańcu

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA SROKOWO

zaprasza do składania ofert w przetargu na dzierżawę części budynku hotelowo restauracyjnego nr inw. 109/674 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo - gastronomicznej (restauracja)  wraz z ogródkiem restauracyjnym na nieruchomości położonej w miejscowości Gierłoż stanowiącej byłą wojenną kwaterę Hitlera, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG – RESTAURACJA GIERŁOŻ” w siedzibie Nadleśnictwa Srokowo, ul. Leśna 1 11-420 Srokowo - sekretariat lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwa Srokowo w terminie do dnia 6 listopada 2017r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje, warunki jakie musi spełnić oferent i dokumentację przetargową można pobrać ze strony BIP Nadleśnictwa Srokowo pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_srokowo/komunikaty_i_ogloszenia

Nadleśniczy

Zenon Piotrowicz