Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie ponownie otrzymała certyfikat PEFC. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (w tym Nadleśnictwo Srokowo) jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr CSL/1051/2017 wydanym przez UDT-CERT, potwierdzającego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 100% surowca certyfikowane przez PEFC. Okres obowiązywania certyfikatu: 16.08.2017 r. - 15.08.2020 r.


PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad
200 mln ha lasów na świecie.

resources-to-get