Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie ponownie otrzymała certyfikat PEFC. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie a więc i nasze nadleśnictwo otrzymało certyfikat PEFC  numer: PEFC - BVCPL/PEFCFM/02. Numer subcertyfikatu nadleśnictwa Srokowo to 11/0021-25.  Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn. Certyfikat jest ważny od 16.08.2014r do 15.08.2017.


PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad
200 mln ha lasów na świecie.

Materiały do pobrania